Stacks Image 221657
Stacks Image 221659

Villstad kyrkogård
5 - Albert Samuelsson

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221675