Filmerna om gravarna är producerad tillsammans med Sveriges Kyrkogårds och Krematorieförbund för Gislaveds pastorat.

Stacks Image 221690

Urmakare
Carl Nilsson
(1787-1850)

Stacks Image 221695

Villstads första folkskollärare
Emanuel Johansson
(1814-1890)

Stacks Image 221700

1300-talsgravstenen

Stacks Image 221705

Maskinist & tandläkare
Aron Johansson
(1869-1945)

Stacks Image 221711

Grundare av Skeppshults cykelfabrik
Albert Samuelsson
(1883-1934)

Stacks Image 221716

"Doktor Dave i Ryd"
David Johansson
(1805-1889)

Stacks Image 221721

Slaktare
Valfrid Wallentin
(1889-1980)

Stacks Image 221726

Affärsman
Carl Anders
Andersson
(1857-1940)

Stacks Image 221732

Oséenska gravfältet

Stacks Image 221737

Stationsinspektör
Hans Asp
(1856-1931)

Stacks Image 221742

Lantbrevbärare
Gunnar Wahlqvist
(1917-1989)

Stacks Image 221747

Häradsprost
Daniel Bexell
(1731-1798)

Stacks Image 221753

Klockare
Mattias Lagerstedt
(1730-1812)

Stacks Image 221758

Konsul & ägare till godset Isberga
Ernst Wickström
(1878-1975)

Stacks Image 221763

Prost
Daniel Nordin
(1778-1854)

På kartan ser du gravarnas placering. Gå till den grav du vill höra en berättelse om, och starta sedan filmen genom att trycka på bilden.

Stacks Image 221908

Urmakare
Carl Nilsson
(1787-1850)

Stacks Image 221913

Villstads första folkskollärare
Emanuel Johansson
(1814-1890)

Stacks Image 221918

1300-talsgravstenen

Stacks Image 221923

Maskinist & tandläkare
Aron Johansson
(1869-1945)

Stacks Image 221929

Grundare av Skeppshults cykelfabrik
Albert Samuelsson
(1883-1934)

Stacks Image 221934

"Doktor Dave i Ryd"
David Johansson
(1805-1889)

Stacks Image 221939

Slaktare
Valfrid Wallentin
(1889-1980)

Stacks Image 221944

Affärsman
Carl Anders
Andersson
(1857-1940)

Stacks Image 221950

Oséenska gravfältet

Stacks Image 221955

Stationsinspektör
Hans Asp
(1856-1931)

Stacks Image 221960

Lantbrevbärare
Gunnar Wahlqvist
(1917-1989)

Stacks Image 221965

Häradsprost
Daniel Bexell
(1731-1798)

Stacks Image 221971

Klockare
Mattias Lagerstedt
(1730-1812)

Stacks Image 221976

Konsul & ägare till godset Isberga
Ernst Wickström
(1878-1975)

Stacks Image 221981

Prost
Daniel Nordin
(1778-1854)

Stacks Image 221995