Stacks Image 221668
Stacks Image 221670

Villstad kyrkogård


Stacks Image 221690

Urmakare
Carl Nilsson
(1787-1850)

Stacks Image 221695

Villstads första folkskollärare
Emanuel Johansson
(1814-1890)

Stacks Image 221700

1300-talsgravstenen

Stacks Image 221705

Maskinist & tandläkare
Aron Johansson
(1869-1945)

Stacks Image 221711

Grundare av Skeppshults cykelfabrik
Albert Samuelsson
(1883-1934)

Stacks Image 221716

"Doktor Dave i Ryd"
David Johansson
(1805-1889)

Stacks Image 221721

Slaktare
Valfrid Wallentin
(1889-1980)

Stacks Image 221726

Affärsman
Carl Anders
Andersson
(1857-1940)

Stacks Image 221732

Oséenska gravfältet

Stacks Image 221737

Stationsinspektör
Hans Asp
(1856-1931)

Stacks Image 221742

Lantbrevbärare
Gunnar Wahlqvist
(1917-1989)

Stacks Image 221747

Häradsprost
Daniel Bexell
(1731-1798)

Stacks Image 221753

Klockare
Mattias Lagerstedt
(1730-1812)

Stacks Image 221758

Konsul & ägare till godset Isberga
Ernst Wickström
(1878-1975)

Stacks Image 221763

Prost
Daniel Nordin
(1778-1854)

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221684