Stacks Image 221657
Stacks Image 221659

Villstad kyrkogård
7 - Valfrid Wallentin

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221675