Stacks Image 221649
Stacks Image 221651

Villstad kyrkogård
11 - Gunnar Wahlqvist

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221667