Stacks Image 221649
Stacks Image 221651

Villstad kyrkogård
14 - Ernst Wickström

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Guiderna producerade med hjälp av
Villstads Hembygdsförening
för

Stacks Image 221665