Stacks Image 221594
Stacks Image 221602

Linköpings gamla griftegård

(1) Charles Emil Hagdahl (läkare och författare)
(2)
Carl Otto Mörner (kungamakare)
(3)
Anders Peter Andersson (krogkung)
(4)
Jonas Dubb (domprost)
(5)
Einar Lundborg (flygare)
(6)
Marcus Wallenberg (biskop)
(7)
Sven Fredric Lidman (domprost)
(8)
Familjen Ridderstad (tidningsmän)
(9)
Johan Krouthén (konstnär)
(10)
Anders Vilhelm Pereswetoff-Morath (landssekreterare)


Producerad för

Stacks Image 221642